Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny správy v českých zemích do roku 1945: celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakultAutor: Janák, Jan, Jakešová, Miroslava, Musílek, Jan a Hledíková, Zdeňka
Rok: 1989
ISBN: 9788004211899
NKP-CNB: cnb000052623
OCLC Number: (OCoLC)85651780
OKCZID: 110282113
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANÁK, Jan. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Ilustrace Miroslava JAKEŠOVÁ, ilustrace Jan MUSÍLEK. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 519 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Městská knihovna v PrazeAnotace

 

Učebnice, určená především pro potřebu posluchačů archivnictví, má podat přehledným způsobem základní informace o úřednících, úřadech a ostatních veřejnoprávních institucích v období feudalismu a kapitalismu, a zejména o jejich územní a věcné působnosti a o změnách těchto působností tak, aby jim umožnila správně se zorientovat v archivních fondech. Důraz je kladen především na faktografii, autoři zachovávají chronologický postup - po úvodní kapitole věnované územnímu vývoji českého státu postupují od raného středověku až k období nacistické okupace. Za každou kapitolou následuje bibliografická příloha. Součástí publikace je rovněž rejstřík úředníků, úřadů a vybraných pojmů a 17 mapek ve volné příloze.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)