Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1884904 obálek a 467022 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehled středoškolské chemie

Autor: Vacík, Jiří, Jiránková, Květa, Kubík, Josef
Rok: 1990
ISBN: 9788004224639
NKP-CNB: cnb000056186
OCLC Number: (OCoLC)38152865
OKCZID: 110302441

Citace (dle ČSN ISO 690):
VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 1. vyd. Ilustroval Květa JIRÁNKOVÁ, ilustroval Josef KUBÍK. Praha: SPN, 1990, 365 s. Kostka. ISBN 80-04-22463-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 100.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.84.182...)