Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119643 obálek a 525112 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České lidové tance: pro 1. až 8. roč. hud. a taneční školy

Autor: Binderová, Eva, Jakešová, Miroslava
Rok: 1990
ISBN: 9788004239473
NKP-CNB: cnb000057671
OCLC Number: (OCoLC)85662727
OKCZID: 110587718

Citace (dle ČSN ISO 690):
BINDEROVÁ, Eva. České lidové tance: pro I. až VIII. ročník hudební a taneční školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 279 s. Učebnice pro střední školy.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.233.215...)