Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940017 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika 7 - I. díl

Rok: 1990
ISBN: 9788004240080
NKP-CNB: cnb000054914
OCLC Number: (OCoLC)39432605
OKCZID: 110400827

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLEROVÁ, Jana. Matematika pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Ilustroval Miroslava JAKEŠOVÁ. Praha: SPN, 1990, 187 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-04-24008-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.99...)