Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463574 obálek a 692207 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějepis pro sedmý ročník základní školy

Autor: Jílek, Tomáš, Jakešová, Miroslava, Zpěvák, Karel a Butvinová, Marta
Rok: 1990
ISBN: 9788004240158
NKP-CNB: cnb000056019
OCLC Number: (OCoLC)39414512
OKCZID: 110457283

Citace (dle ČSN ISO 690):
JÍLEK, Tomáš. Dějepis pro sedmý ročník základní školy. Ilustrace Miroslava JAKEŠOVÁ, ilustrace Karel ZPĚVÁK. 5., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 127 s. Učebnice pro zákl. školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.158.251...)