Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104670 obálek a 521208 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biologie a hygiena 1 pro střední pedagogické školy : učebnice pro 1. roč. stud. oboru učitelství pro mateřské školy a vychovatelství na středních pedagogických školách : učebnice pre 1. roč. skupín študujících odborov 76-40-6 Učiteľstvo pre materské školy

Rok: 1990
ISBN: 9788004242176
NKP-CNB: cnb000055641
OCLC Number: (OCoLC)39408412
OKCZID: 110477598

Citace (dle ČSN ISO 690):
MALÁ, Helena, Jana HULOVÁ a Ladislav PELECH. Biologie a hygiena I: Učebnice pro 1. roč. stř. pedagog. škol. 1. vyd. Ilustroval Lucie BUKOVSKÁ. Praha: SPN, 1990, 199 s. Učebnice pro stř. školy. ISBN 80-04-24217-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.94.202...)