Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2123776 obálek a 525259 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika pro první ročník gymnázií

Autor: Smida, Jozef
Rok: 1989
ISBN: 9788004244330
NKP-CNB: cnb000048072
OCLC Number: (OCoLC)39433754
OKCZID: 110381811

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMIDA, Jozef. Matematika pro první ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Přeložil Jan HOUSKA, přeložil Jana MÜLLEROVÁ. Praha: SPN, 1989, 287 s. Učebnice pro stření školy. ISBN 80-04-24433-5.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.51...)