Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chemie pro sedmý ročník základní školy

Rok: 1990
ISBN: 9788004246938
NKP-CNB: cnb000057046
OCLC Number: (OCoLC)39432194
OKCZID: 110378931
Vydání: 5., přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Chemie pro sedmý ročník základní školy. Ilustrace Dušan KALMANČOK, překlad Václav PUMPR. 5., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 125 s. Učebnice pro základní školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.99...)