Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091235 obálek a 514687 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodická příručka k učebnici zeměpisu pro sedmý ročník základní školy

Autor: Skokan, Ladislav, Šípka, Emil, Štosková, Libuše
Rok: 1990
ISBN: 9788004250577
NKP-CNB: cnb000054801
OCLC Number: (OCoLC)39430879
OKCZID: 110356067

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKOKAN, Ladislav, Emil ŠÍPKA a Libuše ŠTOSKOVÁ. Metodická příručka k učebnici zeměpisu pro sedmý ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 1990, 99 s. Metodické příručky pro učitele. ISBN 80-04-25057-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.131...)