Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845298 obálek a 853562 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdělávací program Národní škola : vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzděláváníRok: 1997
ISBN: 9788004266837
NKP-CNB: cnb000274773
OCLC Number: (OCoLC)84937008
OKCZID: 110043593

Citace (dle ČSN ISO 690):
Vzdělávací program Národní škola: vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzdělávání. Praha: SPN, 1997, 162 s. ISBN 80-04-26683-5.


Anotace

 

Projekt Národní škola předpokládá povinnou devítiletou školní docházku. Při jeho tvorbě jsme vycházeli jak z teoretických, tak i bohatých a praxí ověřených poznatků učitelů základních škol, kteří nejlépe znají schopnosti a možnosti žáků v jednotlivých věkových skupinách. Jejich zkušenosti byly uplatněny v osnovách předmětů. Projekt si klade za cíl být školou pro děti, školou zaměřenou na úspěch, školou, která zahájí vzdělávací dráhu dítěte a položí základy pro život svobodného člověka. Svobodného člověka může vychovat jen svobodný učitel. Zrychlování společenského vývoje je mj. charakteristické pro dnešní dobu a výrazně ovlivňuje i oblast výchovy a vzdělávání. Různorodost názorů existujících ve společnosti se promítá i do oblasti vzdělávání. Záměrem projektu Národní škola je uvádět vzdělávání do souladu s tímto vývojem. Neurčuje pro výuku závaznou metodu nebo učebnici. Umožňuje vyučování v blocích a diferenciaci podle zájmu dětí a možností školy. Použité formy a metody práce by měly v dětech vyvolávat touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost a stimulovat kladné rysy lidské povahy. Vzhledem k těmto kritériím by měl učitel posuzovat vhodnost zvolené metody.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)