Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ISBN 9788011000363ISBN: 9788011000363
OKCZID: 128660705

Citace (dle ČSN ISO 690):
CÍLEK, Václav. Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška. Vydání 1. [Praha]: Akademie věd České republiky, 2021. 19 stran. Výzvy a otázky, 111..


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)