Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí : střípky a události od nejstarších dob až do začátku třetího tisíciletí



Autor: Zdeněk Bauer, Olga Čadilová, Danuše Smolová, Karel Tichý
ISBN: 9788011001827
NKP-CNB: cnb003346386
OKCZID: 128775058

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAUER, Zdeněk. Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí: střípky a události od nejstarších dob až do začátku třetího tisíciletí. Vydání první. Dolní Beřkovice: obec Dolní Beřkovice, 2021. 204 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)