Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437284 obálek a 679079 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počítače a kriminalita: trestněprávní a kriminologické aspekty

Autor: Vlček, Martin
Rok: 1989
ISBN: 9788020001399
NKP-CNB: cnb000055506
OCLC Number: (OCoLC)23694364
OKCZID: 110356961

Citace (dle ČSN ISO 690):
VLČEK, Martin. Počítače a kriminalita: trestněprávní a kriminologické aspekty. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 95 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.16...)