Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938101 obálek a 481618 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právo, zákonodárství a svoboda, Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie

Autor: Hayek, Friedrich August
Rok: 1994
ISBN: 9788020002419
NKP-CNB: cnb000087486
OKCZID: 110007329

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAYEK, Friedrich A. von. Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Vyd. 2. Přeložil Tomáš JEŽEK. Praha: Academia, 1994. 415 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Rakouský filozof a ekonom Friedrich August von Hayek, držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1974, psal své velké dílo Právo, zákonodárství a svoboda od poloviny šedesátých do konce sedmdesátých let. Podrobně v něm zpracovává téma, kterého se poprvé dotkl již v Cestě do otroctví (1944), tj. principy svobodné společnosti a to, co lidskou svobodu ohrožuje. Svobodná společnost je založena na dodržovaní určitých pravidel správného chování. Jakýkoli pokus aplikovat pojem spravedlnosti nikoli na chování jednotlivců, nýbrž na stav věci ve společnosti, zejména na rozděleni bohatství, nutně vede k rozsáhlému celospolečenskému plánovaní, a ve svých důsledcích k totalitní společnosti. Nikdo nemá a nemůže nikdy mít měřítka, kterými by mohl určovat spravedlnost v rozdělování. Když se o to někdo přesto pokusí, nemůže to udělat jinak než uzurpováním svobody druhých.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz 127.41 Kč
1. Podzemní antikvariát 250.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.196.116...)