Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko

Autor: Kolbek, Jiří a Akademie věd České republiky
Rok: 2003
ISBN: 9788020011596
NKP-CNB: cnb001278639
OCLC Number: (OCoLC)56848901
OKCZID: 110043448
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 361 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikácia Chránené krajinné oblasti má za úlohu zmapovať a priblížiť nielen ochrancom a milovníkom prírody, ale aj širokej verejnosti všetky prírodné pozoruhodnosti, ktoré skrýva 14 chránených krajinných oblastí. Z tohto dôvodu autori v druhej časti základnej charakteristiky jednotlivých území uviedli aj všetky maloplošné chránené územia a navrhované lokality sústavy NATURA 2000, ktoré sa nachádzajú na ich vlastnom území. Okolím maloplošných chránených území vedú viaceré turistické alebo náučné chodníky, ktoré poskytujú príležitosť vidieť množstvo nádherných prírodných scenérií a zákutí. Je len na nás, aké zážitky si z týchto návštev ukryjeme hlboko v našom vnútri a ktoré naopak odovzdáme ďalej. Vyberte sa preto spolu s nami na putovanie chránenými krajinnými oblasťami Slovenska a spoznajte ich najzaujímavejšie a najhodnotnejšie miesta.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.185...)