Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2118193 obálek a 525017 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slova, která se hodí, aneb, Jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice.

Autor: Mareš, Milan
Rok: 2006
ISBN: 9788020014450
NKP-CNB: cnb001691653
OCLC Number: (OCoLC)124088781
OKCZID: 110015735

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREŠ, Milan. Slova, která se hodí, aneb, Jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 348 s. ISBN 80-200-1445-4.
Zdroj:


Anotace

 

Kniha je určená čtenářům, kteří se nechtějí učit matematiku, zajímá je k čemu je lidem dobrá, jakou mezeru chtěli zaplnit ti, kdo ji vytvářeli a vytvářejí a jakými cestami při tom ve svém uvažování postupovali. Texte je rozdělen do dvou částí, z nichž první je věnována klasické matematice a jsou v ní kapitoly o slavných matematických problémech, ženách v matematice a o tom jak matematické vzdělání přispívá k celkové kultuře. Další kapitoly vyprávějí o pojmech, které už jistě slyšeli všichni-číslo, náhoda, matematický model, logika, nekonečno, křivý prostor. Druhá část je věnována pojmům a událostem, které přinesla kybernetika a informatika-vznik a pravěk počítačů i počítačových sítí, umělá inteligence, počítačové modelování.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.188...)