Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1908274 obálek a 477802 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Když království sestoupilo z nebes

Rok: 2015
ISBN: 9788020024718
OKCZID: 118106025

Citace (dle ČSN ISO 690):
PROSECKÝ, Jiří. Když království sestoupilo z nebes: mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 359 s. Orient, sv. 25. ISBN 978-80-200-2471-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Kniha obsahuje všechny dosud známé sumerské a akkadské chronografické texty, kroniky, královské seznamy a seznamy eponymů, z oblasti starověké Mezopotámie od konce 3. tisíciletí do 3. století př. Kr. (od období III. dynastie z města Uru do konce vlády perských panovníků). Poprvé jsou zde v českém překladu v úplnosti shromážděny historiografické prameny, např. Sumerský královský seznam, Dynastická kronika, Kronika pádu města Ninive, Nabonidova kronika, Kýrův válec a mnohé další. Překlady uvádějí obsáhlé studie, které pramenné texty zasazují do historického rámce i osvětlují jejich souvislosti s dalšími druhy mezopotamského písemnictví. Tyto chronografické texty tvoří základ moderních znalostí o dějinách starověké Mezopotámie.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 365.00 Kč
Srovname.cz 233.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.235.143...)