Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091553 obálek a 514804 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě

Rok: 2015
ISBN: 9788020024732
NKP-CNB: cnb002649745
OKCZID: 117223576

Citace (dle ČSN ISO 690):
KASPER, Tomáš a Markéta PÁNKOVÁ. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Vydání první. Praha: Academia :, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015, 319
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století. Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu – v německých zemích – a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.95.139...)