Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Eutanazie a rozhodnutí na konci života : právní aspekty



Autor: Adam Doležal
ISBN: 9788020026873
NKP-CNB: cnb002875416
OCLC Number: (OCoLC)1003286862
OKCZID: 127755235

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 284 stran. Právo - etika - společnost, sv. 3.


Anotace

 

Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií.Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou analyzovány jednotlivé právní úpravy v evropských státech, zejména je zpracována i současná situace v České republice včetně dopadů judikatorní praxe Evropského soudu pro lidská práva, která je pro Českou republiku zásadní.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury