Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953 - 1989Rok: 2017
ISBN: 9788020026903
NKP-CNB: cnb002877734
OKCZID: 127813782

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÁRTA, Milan, Jan KALOUS, Daniel POVOLNÝ, Jerguš SIVOŠ, et al. Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989. Vydání první. Praha: Academia :, Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, 582 s. ISBN 978-80-2


Anotace

 

Slovník zaplňuje bílé místo našich dějin 20. století a představuje náčelníky Státní bezpečnosti od vzniku operativních správ v roce 1953 až po jejich zrušení během pádu komunistického režimu v Československu.Jde o první publikaci encyklopedického charakteru prezentující profily 63 vysokých důstojníků Sboru národní bezpečnosti, respektive Státní bezpečnosti. Biografická hesla přinášejí nejdůležitější informace o životních osudech a služební činnosti náčelníků čtrnácti různých republikových či federálních útvarů StB - rozvědného i kontrarozvědného zaměření, vojenské kontrarozvědky, správ operativní techniky, sledování i ochrany stranických a státních činitelů.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)