Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oldřich Blažíček (1887-1953). Život a tvorba

Autor: Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová
Rok: 2019
ISBN: 9788020027412
NKP-CNB: old012-0307681
OKCZID: 128244418

Citace (dle ČSN ISO 690):
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Oldřich Blažíček (1887-1953). Ilustrace Oldřich BLAŽÍČEK. Vydání první. Praha: Academia :, Galerie Kodl, 2019. 2 svazky (315; 508 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.75...)