Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463574 obálek a 692207 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

...a další studie

Rok: 2018
ISBN: 9788020028341
NKP-CNB: abd001-002195050
OKCZID: 127920411

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANOUŠEK, Pavel. ...a další studie. Vydání první. Praha: Academia, 2018. 309 stran. Literární řada.


Anotace

 

Soubor studií českého literárního a divadelního vědce, který navazuje na jeho soubor Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře...téma je obdobné: směřování literárního procesu.Autor analyzuje konkrétní díla, zkoumá literární proces a jeho směřování obecně a jevy, které utváří podoby literárního života v rozmanitých časových rovinách. Úvahy o subjektech, které určují myšlení o literatuře, vychází z literárních dějin, z nichž se v procesu geneze formovala moderní literární věda. Řeší otázku autorství uměleckého díla, interpretuje poválečné divadlo, Čapkovo a Nezvalovo drama. Jedna z pozoruhodných sond přítomného svazku je věnována protektorátní literatuře, pojetí oni a my, kořenům jisté skepse, která rezonuje literárními dějinami. Mimořádným textem je ohlédnutí za Janem Balabánem, které se obecněji zabývá literární legendou, a na závěr úvaha o umělecké jinakosti, atraktivnosti, o boji mezi starou a novou uměleckou pravdou. Bibliografie, rejstřík.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.198.139...)