Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vojáci nebo podnikatelé?

Rok: 2019
ISBN: 9788020029713
NKP-CNB: abd001-002292988
OKCZID: 128114278

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé?: hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Vydání první. Praha: Academia :, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019. 430 stran. České moderní dějiny, 8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.120...)
 
 
 

Seznam literatury