Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261032 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

U obětovaného prezidenta : hořké paměti Háchova tajemníka

Autor: Josef Kliment, Václav Velčovský
ISBN: 9788020029829
OKCZID: 128264202

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLIMENT, Josef a VELČOVSKÝ, Václav, ed. U obětovaného prezidenta: hořké paměti Háchova tajemníka. Vydání první. Praha: Academia, 2019. 770 stran. Paměť, sv. 109.


Anotace

 

Klimentovy životní zkušenosti zcela popírají černobílé dělení společnosti na odbojáře a kolaboranty a velmi problematizují otázku legitimity státní moci, konstruktu totalitarismu i filozofie viny a trestu. Jeho dílo ukazuje úředníka ve vleku dějinných zlomů, který někdy idealisticky, někdy naivně věřil v právo a spravedlnost a který se nacistickou i komunistickou totalitu, jež je neuznávaly, snažil donkichotsky přežít právě jejich prostřednictvím. Kombinaci historio-grafické práce, subjektivních interpretací, epizod z úřednického života a rozsáhlých politologických a filozofických úvah neobsahují jiné vzpomínky na období protektorátu.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.227.247...)