Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě

Autor: Marc, Doubravka
Rok: 2019
ISBN: 9788020030184
NKP-CNB: cnb003096969
OKCZID: 128267174

Citace (dle ČSN ISO 690):
FERRO, Marc. Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě. Překlad Doubravka OLŠÁKOVÁ. První vydání. Praha: Academia, 2019. 423 stran.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.94...)