Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2262716 obálek a 570162 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice

Autor: Šlouf, Jakub a Němečková, Daniela
Rok: 2020
ISBN: 9788020030702
OKCZID: 128353788

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠLOUF, Jakub. Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948): retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 535 stran, viii stran obrazových příloh. 1938-1953, svazek 23.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.108...)