Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314655 obálek a 582837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na uranu záleží : středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960

Autor: Zbyněk Anthony Bohuslav Zeman, Rainer Karlsch, Aleš Valenta
Rok: 2020
ISBN: 9788020030726
NKP-CNB: cnb003132585
OKCZID: 128353639

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZEMAN, Zbyněk Anthony Bohuslav. Na uranu záleží: středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960. Překlad Aleš VALENTA. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 426 stran. Historie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)