Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Formování učící se společnosti : nový pohled na růst, rozvoj a společenský pokrokAutor: Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald, Leo Hanuš
ISBN: 9788020030948
NKP-CNB: cnb003159153
OCLC Number: (OCoLC)1267680213
OKCZID: 128577988

Citace (dle ČSN ISO 690):
STIGLITZ, Joseph E. Formování učící se společnosti: nový pohled na růst, rozvoj a společenský pokrok. Překlad Leo HANUŠ. Vydání první. Praha: Academia, 2021. xiv, 652 stran.


Anotace

 

Co je skutečným pramenem prudkého růstu životní úrovně v posledních dvou stoletích? Co odlišuje úspěšné firmy od neúspěšných? Proč se některým rozvojovým zemím daří dohánět náskok vyspělého světa, zatímco jiné setrvávají v chudobě navzdory tomu, jak důsledně se řídí radami uznávaných ekonomických expertů a světových institucí? Klíč k odpovědím na tyto otázky nespočívá v akumulaci kapitálu, ani v množství zdrojů či výstupů, ale ve schopnosti učit se a získané znalosti efektivně sdílet. Autoři této knihy vysvětlují, v čem se produkce znalostí liší od produkce jiných statků a proč tržní ekonomika sama o sobě nedokáže zajistit jejich efektivní tvorbu ani šíření.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.147...)