Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů)

Autor: Ivana Kolářová, František Štícha
Rok: 2020
ISBN: 9788020031310
NKP-CNB: cnb003172370
OKCZID: 128486263

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů). Vydání první. Praha: Academia, 2020. 753 stran. Lingvistika.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.99...)