Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265669 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů : náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938)

Autor: Martin Jemelka
Rok: 2020
ISBN: 9788020031532
OKCZID: 128420646

Citace (dle ČSN ISO 690):
Unknown referer. You need to sign up at http://www.obalkyknih.cz and provide your catalog URL


Anotace

 

Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích na příkladu čtyř průmyslových měst různé dominantní výrobní orientace – Jablonce nad Nisou, Kladna, Ostravy a Zlína. Autoři usilují o objasnění role tradičních i nových náboženských aktérů ve specifickém průmyslovém prostředí i o analýzu různorodých podob dělnické religiozity. Stranou jejich zájmu nezůstává ani formulování sociálního programu náboženskými společnostmi a komunitami a jejich hledání odpovědí na otázky o ideálním společenském uspořádání.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.40...)