Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fenomén Maffie

Autor: Hálek, Jan
Rok: 2020
ISBN: 9788020031549
NKP-CNB: abd001-002377373
OKCZID: 128390561

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁLEK, Jan. Fenomén Maffie: český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Vydání první. Praha: Academia :, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 379 stran. České moderní dějiny, 9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.85.57...)