Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550578 obálek a 740765 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II., Morfologie: Flexe. Část 1Autor: František Štícha
ISBN: 9788020031853
OKCZID: 128777682

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTÍCHA, František. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2021. 2 svazky (ix, 421 stran; ix stran, strana 427-977).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)