Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Portréty předbělohorských intelektuálů = Portraits of intellectuals between 1516 and 1620Autor: Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová
ISBN: 9788020032454
NKP-CNB: cnb003308922
OKCZID: 128844994

Citace (dle ČSN ISO 690):
VACULÍNOVÁ, Marta. Portréty předbělohorských intelektuálů =: Portraits of intellectuals between 1516 and 1620. Vydání první. Praha: Academia, 2021. 420 stran. Knižní kultura, svazek 4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury