Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kronika druhé republiky : vláda, Slovensko, Podkarpatská Rus, antisemitismus, ozbrojené střety, kulturaAutor: Jiří Padevět
ISBN: 9788020032546
NKP-CNB: uhg001- 017440000969036
OKCZID: 128812013

Citace (dle ČSN ISO 690):
PADEVĚT, Jiří. Kronika druhé republiky: vláda, Slovensko, Podkarpatská Rus, antisemitismus, ozbrojené střety, kultura. Vydání první. Praha :, Bratislava: Academia ;, Veda, 2022. 155 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)