Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Organická hmota nad zlatoAutor: Veronika Jílková
ISBN: 9788020032942
OKCZID: 128684756

Citace (dle ČSN ISO 690):
JÍLKOVÁ, Veronika. Organická hmota nad zlato. Vydání 1. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2021. 49 stran. Strategie AV21. Potraviny pro budoucnost.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)