Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462916 obálek a 691997 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci: doporučené operační postupy pro prevenci žilní tromboembolické nemoci u rizikových nemocných

Autor: Malý, Jaroslav
Rok: 2010
ISBN: 9788020420213
NKP-CNB: cnb002156571
OCLC Number: (OCoLC)707609287
OKCZID: 110793953
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci: doporučené operační postupy pro prevenci žilní tromboembolické nemoci u rizikových nemocných. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 206 s. Aeskulap.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Záměrem autorů je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o její epidemiologii a poskytnout návod k omezení incidence TEN v různých klinických oborech nejen u hospitalizovaných nemocných, ale i po jejich propuštění do domácí péče. Doporučení vychází jak z 9. konsenzu ACCP, tak z publikací a přednášek autorů statí, nepředstavují však pevný soubor norem, který by lékařům bránil v rozhodování v konkrétních klinických situacích. V závěru knihy autoři shrnují poznatky o profylaxi TEN, krvácivých komplikacích po antitromboticích a změnách v diagnostice antifosfolipidového syndromu ve formě doporučených operačních postupů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz
Antikvarium s.r.o.
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (52.205.167...)