Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jak rozumět médiím: extenze člověka

Autor: McLuhan, Marshall, Calda, Miloš a Jirák, Jan
Rok: 2011
ISBN: 9788020424099
NKP-CNB: cnb002185670
OCLC Number: (OCoLC)741403329
OKCZID: 110865802

Citace (dle ČSN ISO 690):
MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš CALDA. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

McLuhanova myšlenkově závažná kniha vyšla poprvé roku 1964, dnes je opět inspirativním zdrojem výkladu o proměnách společnosti, ke kterým dochází v důsledku vývoje komunikačních prostředků. Autorovo pojetí médií je velmi široké - pod pojem médií tak spadá vedle novin, rozhlasu a televize např. i knihtisk, telefon, kolo či peníze. Média chápe McLuhan jako extenze člověka, jeho smyslů a možností, přičemž každá nová komunikační technologie vytváří pro člověka zcela nové prostředí a zároveň mění nazírání na svou předchůdkyni. Ačkoliv kniha vznikla před více než čtyřmi desetiletími, některé z jejích myšlenek a pojmů se staly trvalou součástí debaty o vlivu médií na lidskou společnost (globální vesnice, horká a chladná média, médium je poselství).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)