Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Estetický slovník

Autor: Henckmann, Wolfhart, Prokop, Dušan a Lotter, Konrad
Rok: 1995
ISBN: 9788020504784
NKP-CNB: cnb000117047
OCLC Number: (OCoLC)36614834
OKCZID: 110003413
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. Členská knižnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Estetický slovník je slovníkom estetiky ako vednej disciplíny. Je určený estetikom, filozofom, kultúrológom a odborníkom v ďalších humanitných vedách, učiteľom humanitných predmetov na všetkých stupňoch škôl, študentom vysokých škôl v týchto odboroch, záujemcom o dejiny umenia a o interpretáciu umeleckých diel, pracovníkom v umeleckom biznise a podobne. Nie je písaný temným vedeckým jazykom, ale bežnou slovenčinou, využijú ho preto aj stredoškolskí študenti a všetci záujemcovia o hlbší prienik do povahy sveta estetických fenoménov. Obsahuje pojmy, s ktorými pracuje estetika, je základnou príručkou na každodenné použitie - nie výkladovým slovníkom. Autor pred obšírnym výkladom uprednostnil rýchlu a praktickú využiteľnosť slovníka.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)