Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do neodkladné resuscitace a resuscitační péče ; Úvod do anesteziologie ; Přednemocniční neodkladná péče : Určeno pro posl. lék. fak.

Autor: Táborská, Danuše
Rok: 1989
ISBN: 9788021000704
NKP-CNB: cnb000052757
OCLC Number: (OCoLC)39432809
OKCZID: 110653075
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TÁBORSKÁ, Danuše. Úvod do neodkladné resuscitace a resuscitační péče: Úvod do anesteziologie ; Přednemocniční neodkladná péče : Určeno pro posl. lék. fak. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 120 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)