Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nástin dějin literatury pro mládež a četby mládeže druhé poloviny 19. století: Určeno pro posl. fak. pedag

Autor: Sieglová, Naděžda
Rok: 1991
ISBN: 9788021002449
NKP-CNB: cnb000062512
OCLC Number: (OCoLC)39575099
OKCZID: 110317163
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SIEGLOVÁ, Naděžda. Nástin dějin literatury pro mládež a četby mládeže druhé poloviny 19. století: Určeno pro posl. fak. pedag. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 89 s. ISBN 80-210-0244-1.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.177...)