Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

K některým otázkám obchodních společnostíAutor: Pokorná, Jarmila
Rok: 1991
ISBN: 9788021003446
NKP-CNB: cnb000067904
OCLC Number: (OCoLC)32129971
OKCZID: 110289961
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
POKORNÁ, Jarmila. K některým otázkám obchodních společností. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 99 s. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně =, Acta Universitatis Brunensis iuridica. Řada populárně vědecká, sv. 98. ISBN 80-210


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.180...)