Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207841 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vývoj české školy a učitelského vzdělání

Autor: Veselá, Zdenka
Rok: 1992
ISBN: 9788021004580
NKP-CNB: cnb000067915
OCLC Number: (OCoLC)29185567
OKCZID: 110289868

Citace (dle ČSN ISO 690):
VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 147 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica =, Spisy Univerzity Masarykovy v Brně. Filosofická fakulta, č. 293.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.8...)