Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné doběAutor: Josef Macur
ISBN: 9788021004849
NKP-CNB: cnb000073752
OKCZID: 129024723

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, 104..


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)