Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523026 obálek a 726137 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu: sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu BaxoviAutor: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu (1993 : Brno, Česko), Schelle, Karel a Masarykova univerzita
Rok: 1993
ISBN: 9788021006195
NKP-CNB: cnb000075611
OCLC Number: (OCoLC)85637730
OKCZID: 110286642
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu: sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 313 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická =, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica, sv. 117.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.72...)