Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2539043 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vrozené vývojové vady. Část I., Trávicí trubice a břišní stěna



Autor: Gál, Petr
Rok: 1999
ISBN: 9788021021532
NKP-CNB: cnb000768376
OCLC Number: (OCoLC)46962260
OKCZID: 110311464
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GÁL, Petr. Vrozené vývojové vady. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 1999. 59 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně, č. 2.


Anotace

 

Autoři se ve své práci Vrozené vývojové vady z Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně zabývají poruchami vývoje trávicí trubice a břišní stěny. Podrobný popis veškerých existujících vad zmíněného typu převyšuje možnosti tohoto textu. Byly proto vybrány vady nejčastější, s možným chirurgickým řešením, s nimiž se lze v lékařské praxi v jakékoliv podobě setkávat. Kromě toho k nim byla přiřazena vrozená vada vývoje bránice, která je příčinou diafragmatické hernie. Tato, ač nemá přímou souvislost s vadou trubice je úzce s vývojem těchto orgánů spojená. Jednotlivé vrozené vady byly postupně rozebrány z hlediska etiologie, incidence, příznaků, diagnostiky, terapeutického postupu a prognózy. Rovněž jsou demonstrovány pomocí schémat, peroperační dokumentace a případně sekčních nálezů, aby měl čtenář co nejjasnější představu o morfologii a způsobu léčby vady. Zásady předoperační a pooperační péče jsou zmíněny pouze okrajově, protože jsou podrobně uvedeny v učebnicích pediatrie. Cílem autorů bylo vytvořit stručný „chirurgický atlas“ těchto závažných vývojových vad, aby přinesl základní přehled, který si zájemce může rozšířit studiem příslušné literatury. Najde uplatnění nejenom při postgraduálním, ale i v pregraduálním vzdělávání v chirurgii a pediatrii. Rovněž při zájmu o embryologii mohou být snadno nalezeny souvislosti mezi poruchou v embryonálním vývoji a klinickým obrazem choroby.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU



Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.221...)