Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za výrobek

Autor: Honcová, Radka
Rok: 1999
ISBN: 9788021022430
NKP-CNB: cnb000968321
OCLC Number: (OCoLC)45372674
OKCZID: 110314758
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HONCOVÁ, Radka. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za výrobek. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 272 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická, sv. 236.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)