Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě

Autor: Hurdík, Jan
Rok: 2004
ISBN: 9788021033221
NKP-CNB: cnb001304428
OCLC Number: (OCoLC)85095870
OKCZID: 110318039

Citace (dle ČSN ISO 690):
HURDÍK, Jan. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 131 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická =, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica, sv. 270.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace pojednává o aktivní roli práva v procesu všestranné společenské emancipace člověka v nových společenských podmínkách.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat čtenářskou recenzi

Od: (18.233.111...)