Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2744937 obálek a 844588 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chybějící qualia : strukturní analýzaAutor: Picha, Marek
Rok: 2005
ISBN: 9788021038905
NKP-CNB: cnb001639688
OCLC Number: (OCoLC)85166708
OKCZID: 110317579
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2005, 105 s. ISBN 80-210-3890-X.


Anotace

 

Motivaci pro svou práci jsem našel v řadě textů, které činí krátké spojení mezi Čínským pokojem a filozofickou zombií. Shodné rysy obou myšlenkových experimentů jsou zřejmé: pracují s chybějícími qualii, kritizují redukcionistický přístup k fenomenálním stavům, skrytě či otevřeně upozorňují na explanační mezery v naturalistickém obrazu světa. Mě však zajímalo, jak přesně spolu uvedené myšlenkové experimenty souvisí; chtěl jsem pomocí srovnání odhalit především jejich odlišnosti. Je však vůbec možné myšlenkové experimenty navzájem porovnávat? Není pokus o komparaci něčeho tak vágního předem odsouzen k nezdaru? Neskončí každá podobná srovnávací analýza pouhým popisem bizarních situací? Prvním krokem bylo formulování metodologického rámce strukturní analýzy, jenž využívá pojmů odvozená a základní myslitelnost, možnost, pravdivost. Úlohou myšlenkového experimentu je podpora pravdivosti tvrzení na základě jeho myslitelnosti. Má-li myšlenkový experiment podpořit tvrzení, které je pravdivé v některém z možných světů, vystačí s odvozenou myslitelností. Chce-li však myšlenkový experiment podpořit tvrzení, jež má být pravdivé v našem světě, musí pracovat s myslitelností základní, která se již neobejde bez apelu na evidenci. Myšlenkový experiment je korektním modálním a pochybným aletickým testem propozice. Druhým krokem analýzy bylo představení koncepcí, jež jsou zkoumanými experimenty napadeny. Ukázal jsem, že Zombie Argument i Knowledge Argument kritizují jedinou ontologickou tezi, avšak skrze její rozdílné epistemické důsledky: zatímco ZA využívá podmíněné apriornosti celé teze, KA pracuje s podmíněnou apriorností konkrétního tvrzení. Naproti tomu CRE sám útočí na dvou frontách: nejprve zpochybňuje epistemickou důvěryhodnost Turingova testu, poté kritizuje redukovatelnost vědomých mentálních stavů na implementaci programu. Ve třetím kroku jsem věnoval pozornost některým kritickým reakcím na zkoumané myšlenkové experimenty, přičemž povaha práce mi nedovolila zpochybňovat východiska experimentů ani východiska jejich kritiky. Přesto vedlo odhalení strukturní podobnosti v některých kritických reakcích k rozkrytí zajímavé nekonzistence CRE a k identifikaci stejných sémantických východisek kritiky KA a ZA. Cílem této práce nebyla kritika či obhajoba žádné psychofyzické nebo ontologické teorie. Jen jsem se, upřímně řečeno, stále nemohl zbavit pocitu, že Zombie Argument je z epistemologického hlediska lepší než Knowledge Argument a oba že jsou lepší než Čínský pokoj. Prostě jsem jen hledal příčiny jejich odlišné heuristické hodnoty – a našel podstatné strukturní rozdíly.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)