Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2286402 obálek a 576484 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice : sborník

Autor: Dalibor Jílek
Rok: 2006
ISBN: 9788021040588
NKP-CNB: cnb001664786
OCLC Number: (OCoLC)124086670
OKCZID: 110258148

Citace (dle ČSN ISO 690):
Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice : sborník. 1. vyd. Editor Dalibor JÍLEK. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 214 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; 304 =, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica ; 3


Anotace

 

K problematice uprchlického práva uspořádala Katedra mezinárodního a evropského práva PrF MU konferenci zaměřenou na směrnici Rady 2005/85/ES ze dne 1. 12. 2005 o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.232.129...)