Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555252 obálek a 742471 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo : obecná částAutor: Průcha, Petr
Rok: 2007
ISBN: 9788072392070
ISBN: 9788021042766
NKP-CNB: cnb001713474
OCLC Number: (OCoLC)188554471
OKCZID: 110274440
Vydání: 7., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 2.)

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 2.). Brno: Masarykova univerzita :, Doplněk, 2007, 418 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 395. ISBN 978-80-210-4276-6.

Hodnocení: 3.4 / 5 (3 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Učební pomůcka je určena jako studijní pramen ke studiu předmětu "správní právo" a jejím cílem je zprostředkovat úvodní výklad k problematice správního práva. Zahrnuje především pojmové vymezení správního práva a veřejné správy, charakteristiku pramenů a norem správního práva, subjektů a vztahů v režimu správního práva, základů správní organizace, základů činnosti veřejné správy a jejích forem, kontroly a dalších právních záruk ve veřejné správě, jakož i charakteristiku správněprávní odpovědnosti a režimu správního trestání, koncentrovaně podaný výklad základních otázek správního práva a vztahuje se k jeho obecné části.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Zboží.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)